CUPRINS

 

    PREFAȚĂ................................................................................ 7

     CUVÂNT ÎNAINTE .............................................................. 11

1   CONCEPTE ESENȚIALE ÎN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE             13

1.1 Concepte generale................................................................................................. 13

      1.1.1     Componente hard, componente soft și tehnologia   informației       13

      1.1.2     Tipuri de calculatoare..................................................................... ....... 15

      1.1.3     Structura de principiu a unui calculator personal.................... ....... 18

      1.1.4     Performanța unui calculator......................................................... ....... 22

1.2 Hardware......................................................................................................... ....... 23

      1.2.1     Unitatea centrală de prelucrare.................................................... ....... 23

      1.2.2     Memoria............................................................................................ ....... 24

      1.2.3     Dispozitive de intrare...................................................................... ....... 26

      1.2.4     Dispozitive de ieșire........................................................................ ....... 28

      1.2.5     Dispozitive de intrare / ieșire........................................................ ....... 31

      1.2.6     Dispozitive de stocare..................................................................... ....... 32

1.3 Software.......................................................................................................... ....... 34

      1.3.1     Tipuri de software............................................................................ ....... 34

      1.3.2     Funcțiile unui sistem de operare.................................................. ....... 36

      1.3.3     Softul aplicativ.................................................................................. ....... 37

      1.3.4     Interfață grafică cu utilizatorul.................................................... ....... 40

      1.3.5     Etapele realizării aplicațiilor soft................................................. ....... 40

1.4 Rețele informaționale................................................................................... ....... 42

      1.4.1     Rețele locale, rețele de largă acoperire....................................... ....... 42

      1.4.2     Intranet și Extranet......................................................................... ....... 44

      1.4.3     Ce este Internet-ul?........................................................................ ....... 45

      1.4.4     Conectarea la Internet cu ajutorul telefonului.......................... ....... 46

1.5 Utilizarea tehnologiilor informaționale în viața de zi cu zi................... ....... 48

      1.5.1     Calculatoarele la serviciu.............................................................. ....... 48

      1.5.2     Lumea electronică........................................................................... ....... 51

      1.5.3     Sănătate și siguranță, mediul de lucru........................................ ....... 53

1.6 Securitate....................................................................................................... ....... 55

      1.6.1     Securitatea informației.................................................................. ....... 55

      1.6.2     Viruși................................................................................................. ....... 57

1.7 Legislație în domeniul IT............................................................................. ....... 58

      1.7.1     Copyright-ul..................................................................................... ....... 58

      1.7.2     Legea pentru protecția datelor...................................................... ....... 60

 

2   UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI GESTIUNEA FIȘIERELOR   63

2.1 Fundamente ale utilizării calculatoarelor................................................ ....... 63

      2.1.1     Primii pași în utilizarea calculatorului...................................... ....... 63

      2.1.2     Informațiile și operațiile de bază.................................................. ....... 65

      2.1.3     Editarea textelor............................................................................... ....... 74

2.2 Desktop-ul ("masa de lucru")..................................................................... ....... 78

      2.2.1     Gestiunea simbolurilor grafice (icons)....................................... ....... 78

      2.2.2     Gestiunea ferestrelor..................................................................... ....... 80

2.3 Gestiunea fișierelor...................................................................................... ....... 84

      2.3.1     Concepte............................................................................................ ....... 84

      2.3.2     Dosare................................................................................................ ....... 86

      2.3.3     Lucrul cu fișiere.............................................................................. ....... 88

      2.3.4     Copierea și mutarea........................................................................ ....... 92

      2.3.5     Ștergerea și restabilirea................................................................ ....... 95

      2.3.6     Căutarea............................................................................................ ....... 96

      2.3.7     Arhivarea fișierelor și a dosarelor.............................................. ....... 99

2.4 Virușii............................................................................................................. ..... 102

2.5 Gestiunea imprimării................................................................................... ..... 104

 

3   EDITAREA TEXTELOR................................................ .. 111

3.1 Utilizarea aplicației Word........................................................................... ..... 111

3.2 Operațiile principale în procesul de editare............................................ ..... 117

3.3 Formatarea..................................................................................................... ..... 125

      3.3.1     Formatarea caracterelor................................................................ ..... 125

      3.3.2     Formatarea paragrafelor................................................................ ..... 129

      3.3.3     Formatarea documentelor.............................................................. ..... 137

3.4 Obiecte............................................................................................................ ..... 142

      3.4.1     Tabele................................................................................................. ..... 142

      3.4.2     Ilustrații (Clip Art), imagini grafice și diagrame..................... ..... 145

3.5 Îmbinarea corespondenței (Mail Merge)................................................... ..... 149

3.6 Pregătirea rezultatelor................................................................................ ..... 154

 

4   CALCUL TABELAR....................................................... .. 159

4.1 Utilizarea aplicației Excel............................................................................ ..... 159

4.2 Celule.............................................................................................................. ..... 165

4.3 Foi de calcul.................................................................................................... ..... 175

4.4 Formule și funcții.......................................................................................... ..... 177

4.5 Formatare....................................................................................................... ..... 185

4.6 Diagrame........................................................................................................ ..... 191

4.7 Pregătirea rezultatelor................................................................................ ..... 196

 

5   BAZE DE DATE.............................................................. .. 207

5.1 Utilizarea aplicației Access......................................................................... ..... 207

      5.1.1     Concepte generale referitoare la baze de date........................... ..... 207

      5.1.2     Primii pași cu programul Access................................................. ..... 219

5.2 Tabele.............................................................................................................. ..... 223

      5.2.1     Operațiile principale....................................................................... ..... 223

      5.2.2     Definirea cheilor unui tabel.......................................................... ..... 229

      5.2.3     Structura unui tabel........................................................................ ..... 231

      5.2.4     Relații între tabele........................................................................... ..... 234

5.3 Formulare....................................................................................................... ..... 239

5.4 Regăsirea informațiilor............................................................................... ..... 244

      5.4.1     Căutarea datelor.............................................................................. ..... 244

      5.4.2     Filtrarea datelor............................................................................... ..... 245

      5.4.3     Interogări.......................................................................................... ..... 247

      5.4.4     Sortarea articolelor........................................................................ ..... 253

5.5 Rapoarte.......................................................................................................... ..... 254

5.6 Pregătirea rezultatelor................................................................................ ..... 262

 

6   PREZENTĂRI.................................................................. .. 267

6.1 Utilizarea aplicației PowerPoint................................................................. ..... 267

6.2 Crearea unei prezentări.............................................................................. ..... 273

6.3 Texte și imagini............................................................................................. ..... 279

6.4 Diagrame, scheme de organizare și obiecte de desenare...................... ..... 287

      6.4.1     Diagrame........................................................................................... ..... 287

      6.4.2     Scheme de organizare.................................................................... ..... 289

      6.4.3     Forme de desenare........................................................................... ..... 291

      6.4.4     Operații cu diagrame, cu scheme de organizare și  cu forme de desenare   295

6.5 Efecte asociate unei prezentări................................................................... ..... 296

6.6 Pregătirea finală a unei prezentări........................................................... ..... 298

 

 

7   INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE................................. .. 305

7.1 Internet-ul....................................................................................................... ..... 305

      7.1.1     Concepte............................................................................................ ..... 305

      7.1.2     Securitatea........................................................................................ ..... 309

      7.1.3     Primii pași cu un program de navigare în Web:  Internet Explorer  311

      7.1.4     Modificarea configurărilor navigatorului Internet  Explorer        314

7.2 Navigare în Web............................................................................................ ..... 317

      7.2.1     Accesarea paginilor Web............................................................... ..... 317

      7.2.2     Utilizarea atributului "favorit" asociat unei pagini Web........ ..... 318

      7.2.3     Organizarea dosarului Favorites................................................. ..... 320

7.3 Căutare în Web.............................................................................................. ..... 321

      7.3.1     Utilizarea unui motor de căutare.................................................. ..... 321

      7.3.2     Pregătirea imprimării paginii Web actuale............................... ..... 327

      7.3.3     Imprimarea paginii Web actuale.................................................. ..... 329

7.4 Poșta electronică........................................................................................... ..... 331

      7.4.1     Concepte............................................................................................ ..... 331

      7.4.2     Securitate.......................................................................................... ..... 332

      7.4.3     Primii pași în lucrul cu programul de poștă electronică......... ..... 333

      7.4.4     Modificarea configurărilor programului de poștă electronică      337

7.5 Mesaje............................................................................................................. ..... 338

      7.5.1     Citirea unui mesaj........................................................................... ..... 338

      7.5.2     Răspunsul la un mesaj.................................................................... ..... 339

      7.5.3     Trimiterea unui mesaj.................................................................... ..... 340

      7.5.4     Copiere, mutare, ștergere.............................................................. ..... 344

7.6 Gestiunea mesajelor..................................................................................... ..... 345

      7.6.1     Tehnici de organizare a poștei electronice................................. ..... 345

      7.6.2     Utilizarea cărții de adrese.............................................................. ..... 345

      7.6.3     Organizarea mesajelor.................................................................. ..... 349

      7.6.4     Imprimarea mesajelor.................................................................... ..... 351

 

     EXEMPLE DE SIMULĂRI ............................................... 353

     BIBLIOGRAFIE.................................................................. 361

Informatii suplimentare: