1. DEZVOLTAREA RAPIDĂ DE APLICAȚII ÎN ORACLE

1.1. Platforma Internet Oracle

1.2. Oracle Developer Suite

1.3. Soluții Oracle pentru Internet Computing

1.4. Arhitectura și componentele OracleAS

1.4.1. Aspecte privind crearea de aplicații E-business

1.4.2. Aspecte privind desfășurarea aplicațiilor

1.4.3. Soluțiile Serverului de Aplicații Oracle

1.4.4. Componente OracleAS

1.5. Instalare Oracle Developer Suite

1.5.1. Kit-ul de instalare Oracle Developer Suite

1.5.2. Cerințe de instalare Oracle Developer Suite

1.5.3. Lansarea în execuție a instalării Oracle Developer Suite

 

2. FORME ÎN ORACLE

2.1. Introducere în forme

2.2. Introducere în Programarea Orientată pe Obiecte

2.3. Arhitectura formelor în Oracle

2.3.1. Introducere în arhitectura formelor Oracle

2.3.2. Articole (Items)

2.3.3. Blocuri

2.3.4. Ferestre

2.3.5. Canvas

2.3.6. Cadre

2.3.7. Relația dintre obiectele unei forme

 

3. CREAREA ȘI EXECUȚIA UNOR FORME SIMPLE

3.1. Definirea modulului formei

3.1.1. Generalități despre Forms Builder

3.1.2. Crearea unui modul de tip formă

3.2. Crearea de obiecte într-un modul formă

3.2.1. Crearea grupurilor de atribute vizuale

3.2.2. Creare clase de proprietăți

3.2.3. Crearea de ferestre utilizator

3.2.4. Crearea canvas-urilor

3.2.5. Crearea blocurilor

3.2.6. Obiectele unui bloc de date

3.2.6.1. Crearea obiectelor de tip text

3.2.6.2. Crearea articolelor

3.2.6.3. Creare articole text

3.3. Manipularea obiectelor în fereastra Layout Editor

3.4. Salvarea, închiderea și deschiderea formelor

3.5. Testarea/execuția formelor

3.5.1. Informații generale despre execuția formelor

3.5.2. Tastele funcționale

3.5.3. Informații de stare a diverselor clase de obiecte

3.5.4. Terminarea execuției formei

3.5.5. Informații de tip Help în timpul execuției formei

 

4. TRIGGERE ȘI SUBPROGRAME UTILIZATOR ÎN FORME

4.1. Introducere în triggere

4.2. Datele cu care lucrează triggerele

4.2.1. Variabile locale, constante, cursori și excepții utilizator

4.2.2. Variabile sistem și constante sistem

4.2.3. Obiecte aparținând formei

4.2.4. Parametrii formei

4.2.5. Referirea indirectă a variabilelor

4.3. Proceduri și funcții sistem

4.4. Crearea triggerelor

4.5. Crearea și execuția subprogramelor utilizator

4.5.1. Proceduri utilizator

4.5.2. Funcții utilizator

4.5.3. Crearea și apelul subprogramelor utilizator

4.6. Subprograme utilizator stocate într-un modul bibliotecă

4.7. Validarea datelor

4.8. Categorii de triggere

4.8.1. Triggere pe evenimente de interfață

4.8.2. Triggere de procesare blocuri

4.8.3. Triggere de navigație

4.8.4. Triggere de validare

4.8.5. Triggere Tranzacționale

4.8.6. Triggere de manipulare mesaje-erori

4.8.7. Triggere Master-Detaliu

4.8.8. Triggere Momente-Cerere

4.8.9. Triggere eveniment-mouse

4.8.10. Triggere pe listă de valori

4.9. Comiterea tranzacțiilor din forme

 

5. LISTE, BUTOANE RADIO, BOXE DE CONTROL, BUTOANE DE COMANDĂ ȘI ARTICOLE CALCULATE ÎN FORME

5.1. Articole de tip listă

5.2. Grup de butoane radio

5.3. Boxe de control

5.4. Butoane de comandă

5.5. Articole calculate

5.6. Utilizarea pictogramelor (icons) în Oracle*Forms

5.6.1. Despre configurare aplicații utilizator în FORMSWEB.CFG

5.6.2. Configurarea formelor pentru desfășurarea pictogramelor

5.6.3. Pictograme desfășurate în fișiere JAR

5.7. Criterii de selecție și ordonare a înregistrărilor afișate într-un bloc de date

 

6. OBIECTE DE NIVEL ÎNALT ÎN FORME ȘI FORME MULTIBLOC

6.1. Ferestre de alertă

6.2. Grup de înregistrări

6.2.1. Crearea grupurilor de înregistrări în timpul proiectării formelor

6.2.1.1. Crearea grupurilor de înregistrări cerere în timpul proiectării formelor

6.2.1.2. Crearea grupurilor de înregistrări statice în timpul proiectării formelor

6.2.2. Crearea grupurilor de înregistrări în timpul execuției formelor

6.2.3. Utilizarea grupurilor de înregistrări

6.3. Liste de valori (LOVs)

6.4. Forme multi-bloc

 

7. FACILITĂȚI AVANSATE ÎN FORME

7.1. Obiecte cu valori binare în forme

7.1.1. Crearea figurilor geometrice

7.1.2. Manipularea obiectelor de tip imagine

7.1.3. Articole imagine

7.1.4. Obiecte grafice

7.2. Canvasuri trusă cu instrumente și stivuibile

7.2.1. Crearea unui canvas trusă cu instrumente

7.2.2. Crearea obiectelor într-un canvas trusă cu instrumente

7.2.3. Manipularea mai multor canvasuri trusă cu instrumente de același tip într-o fereastră

7.3. Articole arbori ierarhici

7.3.1. Despre arbori ierarhici

7.3.2. Crearea unui articol de tip arbore ierarhic

7.3.3. Exemplu de creare a unui articol de tip arbore ierarhic bazat pe un grup de înregistrări static

7.3.4. Exemplu de creare a unui articol de tip arbore ierarhic pentru care sursa de date este un grup de înregistrări dinamic

7.4. Canvasuri paginate

 

8. INTRODUCERE ÎN RAPOARTE ORACLE 

8.1. Despre rapoarte Oracle

8.2. Crearea unor rapoarte simple

8.2.1. Introducere în arhitectura rapoartelor

8.2.2. Crearea unui raport cu Report Wizard

8.2.3. Salvarea, închiderea și deschiderea unui raport

 

9. FACILITĂȚI REPORTS BUILDER

9.1. Introducere în Reports Builder

9.2. Obiectele raportului

9.2.1. Viziunea Data Model

9.2.2. Viziunea Paper Layout

9.2.3. Viziunea Paper Design

9.2.4. Viziunea Paper Parameter Form

9.2.5. Fereastra Object Navigator și viziunile raportului

9.3. Setarea preferințelor de lucru pentru Reports Builder

 

10. CREAREA ȘI MODIFICAREA MANUALĂ A RAPOARTELOR

10.1. Definirea Modelului Datelor

10.1.1. Definirea comenzii SELECT

10.1.2. Definirea de coloane calculate

10.1.3. Definirea criteriilor de grupare a liniilor în raport

10.1.4. Definirea obiectelor de tip coloană-totalizatoare

10.2. Definirea modelului arhitectural

10.2.1. Definirea caracteristicilor paginilor raportului

10.2.2. Facilitățile ferestrei Paper Layout

10.2.3. Crearea de obiecte în corpul pagnii sau în marginea paginii

10.2.3.1. Crearea unui frame

10.2.3.2. Crearea unui frame repetabil

10.2.3.3. Crearea obiectelor text

10.2.3.4. Crearea obiectelor de tip câmp

10.2.3.5. Crearea obiectelor boilerplate

10.2.3.6. Obiecte boilerplate cu legături la fișiere

10.2.3.7. Importul unei imagini statice

10.3. Rapoarte cu obiecte binare provenite din coloane

10.4. Rapoarte multicerere

10.5. Grafice în rapoarte Oracle

10.5.1. Adăugarea unui grafic la un raport bazat-hârtie

10.5.1.1. Definirea unui grafic cu Graph Wizard

10.5.1.2. Execuția unui raport cu grafic

10.5.1.3. Editarea unui grafic dintr-un raport bazat-hârtie cu Grapf Wizard

10.5.1.4. Ștergerea unui grafic dintr-un raport bazat-hârtie

10.5.2. Adăugarea unui grafic la un raport bazat-JSP

10.5.3. Editarea unui grafic dintr-un raport Web bazat-JSP cu Graph Wizard

10.5.4. Ștergerea unui grafic dintr-un raport Web bazat-JSP

 

11. PARAMETRIZAREA, EXECUȚIA ȘI DISTRIBUȚIA RAPOARTELOR

11.1. Parametrii sistem

11.2. Parametrii utilizator

11.2.1. Crearea explicită a parametrilor utilizator

11.2.2. Crearea implicită a parametrilor utilizator

11.2.3. Referirea parametrilor

11.3. Pasarea valorilor parametrilor unui raport

11.3.1. Crearea Formei Parametrilor

11.3.2. Crearea și editarea manuală a Formei Parametrilor

11.3.3. Testarea unui raport cu formă a parametrilor

11.4. Execuția și distribuția rapoartelor

11.4.1. Despre execuția și distribuția rapoartelor

11.4.2. Explozia unui raport

11.4.3. Generalități privind definirea unui fișier de distribuție XML

11.4.4. Exemple de scenarii de distribuție

11.4.5. Execuția rapoartelor

11.4.5.1. Execuția rapoartelor în tehnologia client/server

11.4.5.2. Execuția rapoartelor în tehnologia client/serveraplicație/server

11.4.5.2.1. Despre execuția rapoartelor în tehnologia client/serveraplicație/server

11.4.5.2.2. Serverul de rapoarte RWSERVER

11.4.5.2.3. Execuția rapoartelor într-un mediu non-Web

11.4.5.2.4. Execuția rapoartelor într-un mediu Web

11.4.6. Mesaje de informare și eroare în execuția rapoartelor

11.5. Execuția și distribuția rapoartelor din Reports Builder

 

12. CONSTRUIREA UNEI APLICAȚII ORACLE CU MENIU UTILIZATOR

12.1. Introducere în meniuri

12.2. Modulul meniului

12.2.1. Crearea unui modul de meniu

12.2.2. Compilarea modului meniului

12.2.3. Atașarea unui meniu utilizator la o formă

12.3. Controlul dinamic al proprietăților meniurilor și opțiunilor

12.4. Meniuri verticale atașabile la obiecte în forme

12.5. Subprograme sistem de apel forme

12.6. Execuția rapoartelor din forme sau meniuri

12.6.1. Definirea unui raport ca obiect într-un modul formă

12.6.2. Subprograme sistem de execuție a rapoartelor

12.7. Manipularea listelor de parametri

12.8. Exemple de lansare în execuție a rapoartelor din forme

12.9. Parametrizarea formelor