1. SISTEME INFORMATICE DE ASISTARE A DECIZIEI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR

1.1. Sistemul informaţional – componentă  funcţională a organizaţiilor

1.2. Sisteme informatice

1.2.1. Tehnologia sistemelor informatice

1.2.2. Tipologia şi caracterizarea sistemelor informatice care operează în cadrul unei organizaţii

1.3. Sisteme informatice pentru asistarea adoptării deciziilor manageriale

1.3.1. Definiţii şi explicaţii

1.3.2. Tipuri de SIAD

1.3.3. Componentele unui sistem informatic de asistare a deciziei

1.4. Rolul şi necesitatea sistemelor  informatice pentru management

1.5. Problematica modelării şi simulării cu ajutorul mediului Microsoft Excel

1.5.1. Modelare şi simulare

1.5.2. Microsoft Excel – software utilizat pentru SIAD

 

2. MODELAREA DECIZIILOR DE INVESTIŢII CU AJUTORUL FUNCŢIILOR FINANCIARE

2.1. Funcţii financiare pentru asistarea  deciziilor de investiţii

2.1.1. Funcţia PMT

2.1.2. Funcţia RATE

2.1.3. Funcţia NPER

2.1.4. Funcţia PV

2.1.5. Funcţia NPV

2.1.6. Funcţia FV

2.1.7. Funcţia IRR

2.1.8. Funcţia IPMT

2.1.9. Funcţia PPMT

2.2. Funcţii pentru calculul amortizării

2.2.1. Funcţia SLN

2.2.2. Funcţia SYD

2.2.3. Funcţia DB

2.2.4. Funcţia DDB

2.2.5. Funcţia AMORLINC

2.2.6. Funcţia AMORDEGRC

 

3. Optimizarea deciziilor prin analize de tipul „What if”

3.1. Atingerea unui obiectiv (Goal Seek)

3.2. Previzionarea unor valori cu ajutorul tabelelor de răspunsuri

3.3. Efectuarea de analize „What if” cu scenarii

3.3.1. Crearea unui scenariu

3.3.2. Adăugarea unui scenariu

3.3.3. Editarea şi ştergerea unui scenariu

3.3.4. Copierea unui scenariu

3.3.5. Sintetizarea scenariilor prin rapoarte

3.3.6. Aplicaţie – Utilizarea Managerului de scenarii

 

4. Optimizarea deciziilor cu ajutorul Instrumentului Solver

4.1. Definirea şi rezolvarea unei probleme decizionale folosind Solver

4.1.1. Utilizarea Solver-ului

4.1.2. Modificarea parametrilor instrumentului Solver

4.1.3. Generarea soluţiei fără succes

4.1.4. Rezolvarea unei probleme decizionale

4.2. Optimizarea deciziilor prin programare liniară

4.2.1. Modelarea problemei planului optim de producţie

4.2.2. Modelarea problemei folosirii optime a resurselor

4.3. Optimizarea problemelor de transport  şi distribuţie

4.4. Optimizarea problemelor de alocare

 

5. MODELAREA ŞI SIMULAREA ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5.1. Consideraţii generale privind Managementul Proiectelor

5.2. Avantajele şi limitele Managementului Proiectelor

5.3. Metode de planificare a proiectelor

5.3.1. Modelul de analiză a drumului critic în cadrul unui proiect managerial

5.3.2. Etapele optimizării unui proiect managerial prin Metoda Drumului Critic

5.3.3. Stabilirea ordinii de desfăşurare în timp a activităţilor unui proiect managerial cu ajutorul Diagramei GANTT

5.3.4. Modelul de analiză a drumului critic în funcţie de costuri

 

6. TEHNICI DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR

6.1. Modelarea proceselor de decizie în condiţii de certitudine

6.2. Modelarea proceselor de decizie în condiţii de incertitudine           

6.2.1. Criteriul optimist („maximax”)

6.2.2. Criteriul pesimist („maximin”)

6.2.3. Criteriul regretelor (Savage)

6.2.4. Criteriul realismului al lui Hurwicz      

6.2.5. Criteriul echiprobabilităţii Bayes-Laplace

6.2.6. Centralizarea rezultatelor

6.3. Modelarea proceselor de decizie  în condiţii de risc

6.3.1. Criteriul valorii de expectanţă

6.3.2. Criteriul probabilităţii maxime

 

7.  METODE ŞI MODELE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE DECIZIE MULTIATRIBUT

7.1. Decizii fără informaţii privind preferinţele decidentului asupra criteriilor / variantelor

7.1.1. Metoda dominanţei

7.1.2. Metoda Maximin

7.1.3. Metoda Maximax

7.2. Metode de decizie cu informaţii asupra criteriilor (preferinţe standard)

7.2.1. Metoda conjunctivă

7.3. Metode de decizie cu preferinţe cardinale asupra criteriilor

7.3.1. Modelul aditiv simplu

7.3.2. Metoda TOPSIS (Tehnică pentru ordonarea preferinţei prin asemănare cu soluţia ideală)

7.3.3. Metoda produsului ponderat

7.4. Modelarea deciziilor multiatribut cu ajutorul mulţimilor fuzzy

7.4.1. Importanţa abordării fuzzy în rezolvarea problemelor decizionale

7.4.2. Fuzzyficarea proceselor de decizie multiatribut

7.4.3. Rezolvarea unei probleme decizionale cu ajutorul mulţimilor fuzzy