1. SISTEME MULTIMEDIA         

1.1. Introducere în multimedia        

1.2. Componentele unui sistem multimedia  

1.2.1. Dispozitive de achiziţie           

1.2.2. Dispozitive de stocare a informaţiei multimedia               

1.2.3. Dispozitive de conectare la reţelele de calculatoare         

1.2.4. Sisteme de calcul     

1.2.5. Dispozitive de ieşire/afişare ale sistemelor multimedia    

1.2.6. Programe şi aplicaţii software specifice sistemelor multimedia      

Bibliografie          

 

2. APLICAŢII MULTIMEDIA      

2.1. Definirea aplicaţiilor multimedia             

2.2. Clasificarea aplicaţiilor multimedia        

2.3. Clase de aplicaţii multimedia   

2.3.1. Aplicaţii interpersonale audio-video individuale               

2.3.2. Aplicaţii multimedia destinate lucrului în grup  

2.3.3. Aplicaţii interpersonale audio-video distribuite 

2.3.4. Distribuţia audio-video pentru prezentări şi conferinţe    

2.3.5. Videoconferinţa       

2.3.6. Poşta electronică multimedia şi transferul documentelor multimedia

2.3.7. Sistem de ştiri şi blog-uri         

2.4. Formate de documente multimedia        

2.5. Tehnologii multimedia               

2.5.1. Aplicaţii bazate pe servere multimedia               

2.5.2. Hipertext şi hipermedia          

2.5.3. World-Wide-Web

Bibliografie          

 

3. EDUCAŢIA LA DISTANŢĂ PRIN INTERNET - eLEARNING       

3.1. Introducere  

3.1.1. Tipuri de educaţie    

3.1.2. Istoric şi clasificări ale educaţiei la distanţă

3.2. Educaţia la distanţă prin Internet: eLearning       

3.2.1. Definiţii pentru eLearning      

3.2.2. Modele eLearning   

3.2.3. Avantajele şi dezavantajele eLearning               

3.3. Standarde eLearning  

3.3.1. Caracteristicile standardelor eLearning               

3.3.2. Stadiul actual al utilizării platformelor eLearning în România      

Bibliografie          

 

4. TEHNOLOGII WEB, MULTIMEDIA DESTINATE ACCESĂRII ŞI DISTRIBUŢIEI APLICAŢIILOR eLEARNING  

4.1. Tehnologii şi instrumente utilizate pentru accesarea aplicaţiilor eLearning

4.1.1. Browserele web        

4.1.2. Media playere şi media viewere           

4.1.3. Instrumente pentru colaborare             

4.2. Tehnologii utilizate pentru distribuţia aplicaţiilor eLearning              

4.2.1. Serverele web           

4.2.2. Sisteme integrate de management al eLearning

4.2.3. Universitatea virtuală

4.2.4. Servere multimedia 

4.3. Platforme eLearning  

4.3.1. Proiectarea platformelor eLearning     

4.3.2. Caracteristicile platformelor eLearning               

4.3.3. Platforme eLearning profesionale        

Bibliografie          

 

5. TEHNOLOGII WEB, MULTIMEDIA DESTINATE PROIECTĂRII APLICAŢIILOR eLEARNING

5.1. Metode de proiectare a materialelor didactice pentru eLearning

5.1.1. Materiale didactice pentru eLearning  

5.1.2. Clasificarea materialelor didactice pentru eLearning       

5.2. Tehnologii şi instrumente profesionale destinate creării conţinutului şi aplicaţiilor WEB             

5.2.1. Tehnologii şi instrumente profesionale dedicate creării conţinutului (”course authoring tools”)               

5.2.2. Tehnologii şi instrumente profesionale destinate proiectării  aplicaţiilor web (”web authoring tools”)   

5.2.3. Instrumente profesionale de editare a paginilor web şi a fişierelor  multimedia          

5.2.4. Instrumente profesionale de proiectare a lumilor virtuale               

5.2.5. Instrumente profesionale auxiliare      

5.3. Instrumente profesionale pentru integrarea tehnologiilor multimedia şi crearea aplicaţiilor web dinamice             

5.3.1. Metode de integrare a tehnologiilor multimedia în aplicaţiile eLearning

5.3.2. Instrumente profesionale de conversie a conţinutului în format  web

5.3.3. Instrumente pentru crearea bazelor de date şi a paginilor web dinamice

5.4. Tehnologii multimedia utilizate pentru proiectarea aplicaţiilor interactive de tip seminar şi laborator virtual         

5.4.1. Metode de proiectare a aplicaţiilor multimedia interactive de tip seminar

5.4.2. Metode de proiectare a aplicaţiilor multimedia de tip laborator virtual

5.5. Tehnologii şi instrumente profesionale utilizate pentru proiectarea  testelor de evaluare on-line               

5.5.1. Strategii de evaluare on-line în cadrul platformelor eLearning      

5.5.2. Instrumente profesionale pentru proiectarea  testelor de  evaluare on-line a studenţilor          

5.5.3. Strategii de evaluare a cursurilor on-line din platformele eLearning

5.6. Biblioteci virtuale, cărţi electronice         

5.7. Instrumente pentru distribuirea şi accesul on-line al aplicaţiilor multimedia din sistemul de operare Linux            

Bibliografie

 

6. APLICAŢII eLEARNING          

6.1. Configurarea utilizatorilor şi aplicaţiilor în platforma IeL  

6.1.1. Configurarea utilizatorilor platformei IeL          

6.1.2. Configurarea cursurilor nou create în platforma IeL       

6.2. Proiectarea interfeţei grafice a cursurilor on line   

6.2.1. Macromedia Dreamweaver Mx 2004 

6.2.2. Limbajul PHP          

6.2.3. Exemple de proiectare a interfeţelor grafice      

6.2.4. Proiectarea meniurilor            

6.2.5. Gestionarea bazelor de date cu MySQL             

6.2.6. Exemple de realizare a bazelor de date              

6.2.7. Exemple de realizare a paginilor web dinamice

6.2.8. Exemple de realizare a operaţiilor asupra bazelor de date              

6.3. Proiectarea aplicaţiilor multimedia de tip seminar şi laborator virtual

6.3.1. Realizarea aplicaţiilor multimedia interactive destinate rezolvării  problemelor (seminar)      

6.3.2. Exemple de realizare a aplicaţiilor multimedia de tip laborator virtual

6.4. Proiectarea testelor de evaluare on line  

6.4.1. Realizarea testelor de autoevaluare/evaluare on-line a studenţilor               

6.4.2. Proiectarea testelor de evaluare finală

6.4.3. Realizarea chestionarelor de evaluare a cursurilor           

6.5. Concluzii