1. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1.1. Introducere

1.1.1. Scurt istoric

1.1.2. Clasificarea calculatoarelor

1.2. Arhitectura calculatoarelor

1.2.1. Microprocesorul

1.2.1.1. Microprocesorul Z80

1.2.1.2. Familia de microprocesoare 680x0

1.2.1.3. Familia de microprocesoare 80x86

1.2.1.4. Microprocesoarele RISC

1.2.2. Transputerul

1.2.3. Viteze de prelucrare

1.2.4. Memoria calculatoarelor

1.2.4.1. Memoria cu acces aleator (RAM)

1.2.4.2. Read Only Memory (ROM)

1.2.5. Harta memoriei

1.2.6. Evoluţia calculatoarelor personale

1.2.7. Calculatoarele portabile

1.2.8. Magistralele calculatoarelor

1.3. Periferice

1.3.1. Periferice de intrare

1.3.1.1. Tastatura (keyboard)

1.3.1.2. Şoarecele (mouse)

1.3.1.3. Microfonul

1.3.1.4. Scanner-ul

1.3.1.5. Creionul luminos (light pen/Light gun)

1.3.1.6. Touch screen

1.3.1.7. Trackball

1.3.2. Periferice de stocare

1.3.2.1. Unităţile de disc flexibil (floppy)

1.3.2.2. Unităţile de disc dur (hard)

1.3.2.3. Unităţile de disc compact

1.3.2.4. Unitate de disc ZIP

1.3.2.5. Banda magnetică

1.3.3. Periferice de ieşire

1.3.3.1. Monitoarele

1.3.3.2. Imprimantele

1.3.3.2.1. Imprimante cu jet de cerneală

1.3.3.2.2. Imprimante de mare viteză

1.3.3.2.2.1. Imprimante laser

1.3.3.2.2.2. lmprimante ionice

1.3.3.2.3. Tehnologii de imprimare color

1.3.3.2.3.1. Cemeala solidă

1.3.3.2.3.2. Transferul termic

1.3.3.2.3.3. Sublimarea culorii

1.3.3.2.3.4. Laser color

1.3.3.2.3.5. Jet de cerneală lichid

1.3.3.3. Plotter-ele

1.3.4. Periferice de comunicare şi conectare

1.3.4.1. Comunicaţii

1.3.4.1.1. Modem

1.3.4.2. Reţele locale (LAN)

1.4. Sisteme de operare

1.4.1. MS-DOS

1.4.1.1. Terminologie

1.5. Medii de operare

1.6. Algoritmi, limbaje şi programare

1.6.1. Algoritmi

1.6.2. Limbajele de programare

1.6.3. Sisteme de gestiune a bazelor de date

1.6.4. Programe

1.6.5. Procesoare de texte

1.6.6. Calcul tabelar

1.6.7. Realizarea de prezentări

 

2. INFORMATICĂ JURIDICĂ

2.1. Informatica juridică documentară

2.1.1. Caracteristicile generale ale sistemelor de documentare juridică automatizată

2.1.2. Specificitatea limbajului juridic şi constituirea unui tezaur

2.1.3. Principalele sisteme de documentare juridică automatizate

2.1.4. Programe de documentare juridică

2.1.5. Documentarea īn Internet

2.2. Informatica judiciară

2.2.1. Informatizarea tribunalelor

2.2.2. Gestiunea criminalităţii

2.3. Auxiliarele Informatice

2.3.1. Luarea unei decizii

2.3.2. Ajutor la redactare

2.4. Īnvăţămāntul juridic asistat de calculator

 

3. DREPT INFORMATIC

3.1. Contractele informatice

3.1.1. Contractul de echipament

3.1.2. Contractul de produse-program (software)

3.1.3. Contractul de dezvoltare informatică

3.1.4. Contractul de service (īntreţinere)

3.1.5. Contractul OEM (Original Equipment Manufacturers)

3.1.6. Contractul de tratare informatică

3.1.7. Contractul privind accesul la bazele de date

3.1.8. Contractul de furnizare a serviciilor Internet

3.1.9. Clauze abuzive

3.2. Protecţia juridică a programelor pe calculator

3.2.1. Brevetabilitatea programelor pe calculator

3.2.2. Alte modalităţi de protecţie

3.2.3. Alte recursuri posibile

3.2.4. Protecţia juridică a programelor de calculator conform Legii romāne a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

3.2.5. Protecţia librăriilor de obiecte

3.3. Licenţe software

3.3.1. Tipuri de licenţe

3.3.2. Licenţe Microsoft speciale

3.3.3. Pirateria software

3.4. Protecţia datelor personale

3.4.1. Dimensiunile vieţii private

3.4.2. Instrumente juridice

3.5. Riscul de atac electronic asupra sistemelor de informaţii

3.5.1. Introducere

3.5.2. Riscul de atac electronic

3.5.3. Atacatori, ameninţări şi vulnerabilităţi

3.5.3.1. Potenţiali atacatori ai sistemelor de informaţii computerizate

3.5.3.2. Analiza de risc

3.5.3.3. Ameninţări şi vulnerabilităţi

3.5.3.3.1. Tipuri de ameninţări

3.5.3.3.1.1. Ameninţări fundamentale

3.5.3.3.1.2. Ameninţări care facilitează

3.5.3.3.1.3. Ameninţări indirecte

3.5.3.3.2. Vulnerabilităţi şi expuneri

3.5.4. Implicaţii

3.6. Infracţiuni informatice

3.6.1. Introducere

3.6.1.1. Consideraţii generale

3.6.1.2. Subiectul activ al infracţiunilor săvārşite cu calculatorul

3.6.1.3. Caracterul transfrontalier al criminalităţii informatice

3.6.2. Analiza juridică a infracţiunilor informatice

3.6.3. Reproducerea neautorizată a unei topografii

3.7. Despre importanţa tehnologiilor de securitate a informaţiei

3.7.1. Societatea Informaţiei

3.7.2. Economia Internet

3.7.3. Despre importanţa tehnologiilor de securitate a informaţiei

3.8. Semnătura electronică

 

ANEXA A Dicţionar

ANEXA B LEGEA nr. 455 din 18 iulie 2001privind semnătura electronică

ANEXA C Directiva Consiliului Europei privind protecţia minimă şi solicitările privind sănătatea pentru muncă efectuată cu echipament cu ecran de afişare

ANEXA D LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date